Programm ja registreerimine / Programme and registration

Näitus kui vestlus Kunstnikud: Kjell Caminha, Cloe Jancis, Małgorzata Mirga-Tas, Maarit Murka, Diana Tamane Näitus toimub 9.oktoober kuni 7.november 2021 Exhibition as Conversation

Sulge / Close

Näitus kui vestlus / Exhibition as Conversation

Tere! Mina olen Hanna.

Soovin teha seda näitust, et kunstnikud ja kohalikud kogukonnad saaksid omavahel rohkem suhelda. Näitusel osalevad viis kunstnikku – Kjell Caminha, Cloe Jancis, Małgorzata Mirga-Tas, Maarit Murka ja Diana Tamane – ning mitmed põnevad vestluspartnerid.

Osalevate kunstnike loomingus peegelduvad olulised sotsiaalsed teemad: romade enesekuvand ja sotsiaalne võrgustik, naise ja lapsevanema rollid ühiskonnas, esivanemate mälestuste edasikandumine, väliste mõjutuste ja iseseisva mõtte vastuolu ning kogukondade esindatus avalikus ruumis.

Koos kunstnikega kaasasime dialoogipartnereid eri valdkondadest ja kogukondadest, et vahetada nendel teemadel mõtteid, tõstatada uusi küsimusi ja avastada mitmesuguseid vaatepunkte. Olen veendunud, et kunst osaleb sotsiaalsete muutuste tekitamises. Selleks, et muutus arvestaks erinevate osapooltega, on vaja avatud dialoogi. Pakun välja näituse kui vestluse, et proovida, kas lähenedes näituse kureerimisele mõttevahetuste kaudu, saab sellist suhtlust toetada.

Tahaksin väga teada, millest Sina külastajana teoseid vaadates mõtled, milliseid emotsioone tunned ja mida soovid öelda või küsida? Sul on võimalik kaasa rääkida mitmel moel: kas osalejatele sõnumeid jättes või liitudes iga nädal toimuvate vestlustega. Pane oma muljed sõnumiseinale või jäta need postkasti. Meil on Sulle ka väikeste mõtteteradega postkaardid – võta meeldiv lahkelt endale.

Aitäh, et oled siin!

Hello! My name is Hanna.

I want to organise this exhibition so that artists and local communities can interact more with each other. There are five artists participating in this exhibition – Kjell Caminha, Cloe Jancis, Małgorzata Mirga-Tas, Maarit Murka and Diana Tamane – as well as many exciting conversation partners.

The works of these artists reflect important social topics: the self-image and social networks of Roma, the roles of women and parents in society, the transmission of ancestors’ memories, the contradiction between external influences and independent thought, and the representation of communities in public space.

Together with the artists, we have involved dialogue partners from various fields and communities to share thoughts on these themes, raise new questions and discover diverse viewpoints. I am convinced that art helps bring about social changes. For these changes to involve various parties, open dialogue is needed. I propose an exhibition as a conversation to see if such interactions can be fostered by using conversation as a curatorial method.

I am very interested in the thoughts and emotions you as visitors have when experiencing the artworks. What would you like to say or ask? You can express your ideas by leaving us messages or participating in conversations taking place every week. Put your impressions on the message board or in a post box. We have also prepared postcards for you with a selection of statements: feel free to take the one you like with you.

Thank you for being here!

Kunstnikud /Artists:

Kjell Caminha, Cloe Jancis, Małgorzata Mirga-Tas, Maarit Murka, Diana Tamane

Vestluspartnerid /
Conversation partners:

Grete Arro, Zalina Dabla (Euroopa Romade Foorum Eestis / European Roma Forum in Estonia), Katri-Evelin Kalaus (psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus Sensus / Psychology and Psychotherapy Centre Sensus), Dagmar Narusson (Tartu Ülikool / University of Tartu), Kati Ots (Tallinna Ruumiloome kompetentsikeskus / Tallinn Spatial Planning Centre), Eva-Liisa Roht-Yilmaz (Tartu Ülikool / University of Tartu), Gregor Taul, Eesti LGBT Ühing / Estonian LGBT Association, produktsiooniplatvorm Reskript / production platform Reskript, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi väitlusklubi / Tartu Jaan Poska Gymnasium Debate Club, Tartu Ülikooli Kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu magistrandid / Community Development and Social Well-Being master’s students at the University of Tartu, Värska Südamekodu elanikud / Värska Südamekodu care home residents

Kuraator /Curator:

Hanna-Liis Kont

Assistent /Assistant:

Signe Friedenthal

Graafiline disain /Graphic Design:

Allan Aug, Martina Gofman

Töögrupp /Team:

Richard Adang, Anti Saar, Tanel Asmer, Kairi Laiapea, Siim Lillo, Laura Rajala, Peeter Talvistu

Täname /Thanks:

Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts, Tartu Kunstimuuseum / Tartu Art Museum, Galerii Pallas / Gallery Pallas, Svarmil AS, Masintex OÜ, Madli Ehasalu, Annika Haas, Kulla Laas, Kairi Laiapea, Külli Lupkin, Rello Lääts, Mihkel Ristimäe, Saale Tartes

Toetajad /Supporters:

Foxway OÜ, Eesti Kultuurkapital / Cultural Endowment of Estonia, Tallinna Fotokuu / Tallinn Photomonth, Tartu Kunstnike Liit / Tartu Artists’ Union, Tartu linn / the City of Tartu, Adam Mickiewiczi Instituut / Adam Mickiewicz Institute, Lääne-Götalandi Kultuurikomitee / Cultural Affairs Committee of Region Västra Götaland

Programm & Registreerumine / Program & Registration

Vestluste programm koosneb
viiest temaatilisest plokist.
Loe ürituste kohta ja registreeri,
vajutades sündmuse pealkirjale.

The programme is made up of
five thematic parts. Read more
about the events and register
by clicking on the titles.

I

10.–14. oktoober / October

10.10, 17:00

Vestlus kunstnikuga /
Artist talk

11.10, 14:00

Lapitehnika töötuba /
Patchwork workshop

FACE VALUE:
roma kogukond ja
sotsiaalsed võrgustikud /
Roma community and
social networks

II

15.–19. oktoober / October

16.10, 16:00

Avatud dialoogi kohtumine /
Open Dialogue Meeting

18.10, 16:00

Avatud dialoogi kohtumine /
Open Dialogue Meeting

Kujunemisjärgus: kehastamine /
kehastumine naise ja lapsevanemana /
Growing: roles and transformation
as a woman and parent

III

20.–25. oktoober / October

23.10, 13:00, 15:00

Artist Walk: üks ühele
jalutuskäigud kunstnikuga /
Artist Walk: one-on-one
walks with the artist

24.10, 15:00

Artist Walk: üks ühele
jalutuskäigud kunstnikuga /
Artist Walk: one-on-one
walks with the artist

Flower Smuggler:
esivanematest ja mälust /
Flower Smuggler:
of ancestors and memory

IV

26.–31. oktoober / October

28.10, 12:00

Maarit Murka vestlus
Grete Arroga /
Maarit Murka’s conversation
with Grete Arro

30.10, 12:00–14:00

Kunstnik on kohal /
The artist is present

30.10, 15:00

Maarit kui sihtmärk.
Vestlus psühhoterapeut
Katri-Evelin Kalausega /
Maarit as a Target.
A talk with psychotherapist
Katri-Evelin Kalaus

31.10, 13:00–15:00

Kunstnik on kohal /
The artist is present

31.10, 16:00

Väitlusõhtu koos Jaan Poska
Gümnaasiumi väitlusklubiga /
Debate night with the
Jaan Poska Gymnasium
Debate Club

Objekt: inimene kui märklaud /
Object: the human as a target

V

1.–7. november / November

4.11, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Artist Walk: üks ühele
jalutuskäigud kunstnikuga /
Artist Walk: one-on-one
walks with the artist

6.11, 15:00

Kutsutud külaliste ettepanekud
Tartu avaliku ruumi teemadel /
Propositions: speeches
regarding public spheres in Tartu

7.11, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Artist Walk: üks ühele
jalutuskäigud kunstnikuga /
Artist Walk: one-on-one
walks with the artist

7.11, 13:00–15:00, 16:00–18:00

Vestlused kuraatoriga /
Chats with the curator

Mida peaksime unustama,
mäletama või tähistama? /
What should we forget,
remember or celebrate?

#näituskuivestlus

#exhibitionasconversation

Sulge / Close

Jäta kunstnikele või kuraatorile sõnum / Leave a message for the artists or curator.